k 31.12.2017-ukončen

j2simonova@seznam.cz
+420 608 057 395
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "4101"
Ra-Sheeba-vánoční akce sleva 10%
Historie Ra-Sheeby
Od Merilyn Bretherick
Wangaratta, AUSTRALIE
Na počátku došlo k překvapivému seskupení šťastných okolností, které se staly základem pro zrod “Ra-Sheeby”.


Zasvěcení boha Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního slunce, mistrů Ra-Sheeba (y).

Energie Ra-Sheeba je velmi silnou částí dostupné kosmické energie. Nejedná se o rozšířenou léčebnou techniku Reiki podle japonského léčitele dr. Usui, energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a je nepopsatelná, musí se zkrátka prožít. Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního slunce a mistrů Ra-Sheeby. Původ Ra-Sheeby nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. strážci. Jediný, kdo měl sílu zasvěcení do této techniky předat lidem, byl faraon. Po smrti faraona již zasvěcení nebylo možné, a s postupným odchodem strážců energie Ra-Sheeba mizela i sama energie Ra-Sheeba.

V současné době se frekvence naší planety i kolektivní frekvence lidstva zvýšily natolik, že se tito „hlavní představitelé“ opět vrátili na „jeviště“, jsou opět připraveni s touto energií pracovat. Dnes by měla být mnohými udržována a bude hodnotnou podporou vzestupu. Pokud může dostatečné množství lidí tuto energii udržet a jsou zároveň schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie jako nikdy předtím.

„Ra“ – představuje mužský prvek energie Slunce

„Sheeba“ – zastupuje ženskou část pilíře léčivé energie – kreativní, radostný a čistý sexuální výraz lásky, která nám pomáhá na cestě duchovního vzestupu.

Terapie energií Ra-Sheeba probíhá přímo na úrovni energetických center – čaker, na úrovni našeho biologického systému, pracuje na duchovním těle, mění elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s čistou, radostnou a – na rozdíl od jiných směrů – též sexuální láskou (dovoluji si zde upozornit, že se jedná zejména o harmonizaci prvků ženské a mužské energie v jedné osobě – v tomto směru nejsou vyučovány praktiky tantry :-). Sjednocení a harmonizace ženské a mužské energie v jednotlivé osobě napomůže nejenom v komplexním duchovním vzestupu, ale také k lepšímu porozumění opačnému pohlaví a rovněž ke kvalitnějším sexuálnímu prožitkům ve spojení s duchovní energií….

Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše frekvence, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

Jak poznáme, že jsme připraveni k zasvěcení do Ra-Sheeby?

Budete rezonovat s myšlenkou a frekvencemi zasvěcení do Ra-Sheeby. Budete tuto energii kdesi ve svém nitru znát, jen do ní musíte být znovu zasvěceni. V současné době se jedná o ty, kteří se „vrátili“ a chtějí být znovu „strážci“ a držiteli energie Ra.

Kdo může být zasvěcen do energie Ra-Sheeba?

Ra-Sheeba přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a souzní s myšlenkou přijetí těchto mocných frekvencí. Je tomu tak zvláště u nás, kteří máme silné spojení s minulými životy v Egyptě. Pokud budete následovat své vnitřní vedení, poznáte, zda tato energie a způsob terapií jsou pro vás určeny.

Osobně, po několikaletém nalaďování se do energií, doporučuji toto naladění pouze osobám, které již mají pokročilé zkušenosti v oblasti činnosti s vesmírnou energií a jejichž vědomí již vyspělo na úroveň vyšší duchovní frekvence.

Zasvěcení do Ra-Sheeby

Během zasvěcení do prvního i druhého stupně můžete mít velmi silnou zkušenost setkání se svým vyšším Já, setkání s bytostmi Ra-Sheeby, můžete zažít minulé životy v Egyptě. Po naladění a následném pravidelném praktikování práce s energií Ra-Sheeba se zvyšují terapeutické a spirituální schopnosti absolventa (s ohledem na jeho tzv. karmické zatížení, jako je tomu i u jiných systémů práce s vesmírnou energií).

1. stupeň Ra-Sheeba

Zvýší a zesílí frekvence vašeho energetického pole, otevře vás k vyššímu stavu uvědomění a tím podpoří váš pozitivní vliv na bezprostřední okolí. V tomto stupni obdržíte následující symboly a výklad techniky léčení:

* Klíč, dech života
* Spojovací cesta
* Velký napravovatel
* Cesta léčení
* Gejzír
* Tón, jádro
* Symbol k odstranění účinků negativní energie
* Ochrana sebe sama před znečištěnými zdroji
* Symbol k zajištění linie čistého světla a čistých frekvencí
* Symbol pravdy
* Symbol rovnováhy pro duchovní a hmotné záležitosti
* Symbol pečeť hrobky faraona
* Symbol pečeť Isidina

V době mezi prvním a druhým stupněm můžete zažít tzv. emocionální detoxikaci, kdy budete opouštět to, co už nepotřebujete, co nebude rezonovat s vaším změněným energetickým polem a s vaší nově nastoupenou cestou „strážce“ energie Ra-Sheeba.

2. stupeň – Mistr Ra – Sheeby

Naladění do dalšího stupně vám pomůže zvýšit a ukotvit energii Ra-Sheeba, čímž získáváte předpoklady stabilněji udržet vyšší frekvence ve svém energetickém poli. Vaše duchovní a terapeutické schopnosti mohou více expandovat, vaše intuice bude posílena, udržením silné energie Ra-Sheeba máte větší možnost být radostnější a šťastnější. Bude posíleno vaše spojení s frekvencí lásky a se Zdrojem. Budou vám předány mistrovské symboly k technikám určeným pouze pro mistry energie Ra-Sheeba, různé techniky zaměřené na osobní mistrovský vzestup. Součástí druhého stupně je i symbol pro tzv. astrální cestování, dále obdržíte symbol k aktivaci tzv. indigových a jasnozřivých dětí, jenž jim může pomoci vzpomenout si na úkoly jejich pozemského bytí.

Mistr Ra-Sheeby je schopen využít zvláštní soubor symbolů, které usnadní léčení biologického systému, čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou lidské psychiky, aktivuje naši božskou sexualitu přes sjednocení našich ženských a mužských aspektů.

3. stupeň Velmistr Ra-Sheeby

Toto zasvěcení se předává jen žákům, kteří již absolvovali stupeň Mistr/Učitel Ra-Sheeba a mají už praxe s touto energií – a kteří už sami zasvětili nejméně jednoho člověka na Mistra/Učitele Ra-Sheeba.

Je to aktivace Božího Světla, skutečné změny DNA, dalšího zvýšení vibrací a světla ve všech tělech. Při zasvěcení Vám bude předáno dalších 17 symbolů, potřebných pro aktivaci Božského Světla. Nadstavba Ra-Sheeby má tedy ještě větší rozsah, než klasická Ra-Sheeba, ve které se předává jenom 12 symbolů.

Symboly velmistra Ra-Sheeba – Zasvěcení Boha RA – Velmistr

Zde jsou tedy symboly určené pouze pro osobní růst mistra:

1. symbol: je určený pro spojení s duchovními průvodci, s mistry, s astrálními učiteli, s dračími průvodci, je vhodný také k cestování mimo tělo, atd.

2. symbol: jde o nalaďovací symbol o určitém tónu, vhodný k podpoře při vysílání i přijímání myšlenek, ale i mluvených slov, pocitů a emocí; symbol moci, který mimo jiné rozvine i větší radost a pochopení (bude-li používán)

3. symbol: k aktivaci všech jasnozřivých dětí a indigových dětí, aby si tím vzpomněli na úkoly svého pozemského pobytu

4. symbol: pro upevnění spojovacích kanálů s matkou Zemí a pro „dobití“ životní silou

5. symbol: Boží spojení (klíč k otevření průchodu)

6. symbol: průchod k Božímu světlu

7. symbol: symbol k vytvoření nových čaker

8. symbol: rozpouští dlouho udržované strachy a přesvědčení, uklidňuje nečisté energie, které kolují v našem sexuálním systému;

9. symbol: aktivace zapomenutých energií, které jsou v nás uloženy

10. symbol: aktivuje v nás zodpovědnost, soucit a pochopení, dokončuje spojení se sexualitou a vykoupání božským světlem

11. symbol: aktivuje další díl DNA, pomáhá najít cestu k pravé lásce a ke Světlu

12. symbol: aktivace nové čakry

13. symbol: aktivace změn v DNA

14. symbol: symbol učitele, spojení se strážci tohoto učení, řád Pharisů

15. symbol: část aktivace Božího světla; aktivuje šišinku mozkovou, je to začátek vytvoření božství v sobě;

16. symbol: další aktivace Božího světla (symbol pro učitele), ochrana pro naše „Já“, očistné světlo Ra – dračí energie; centrování a uzemnění všeho;

17. symbol: symbol pro ty, kterým je předurčeno být učiteli; pozvedá vibrace učitelů, aby si vzpomněli na své vědomosti a moudrost, které v nich dřímají;

Když poskytujeme „Ra-Sheebu“, existuje mnoho bytostí, které „přijdou“, aby pomohly při těch změnách, které klient zakusí.
Zasvěcení I.stupeň-1000,-Kč
                II.stupeň 1500,-Kč
               III.stupeň  1500,-Kč    
Poradenství,konzultace,zasvěcování do energetických systémů,kurzy,semináře.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one