k 31.12.2017-ukončen

j2simonova@seznam.cz
+420 608 057 395
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "5242"
Psychografie-vyjadřuje složení dvou podstatných jmen z řečtiny. Psyché a grafein.Druhá čátst označuje,že jde o zapisování,popisování,kreslení nebo záznam toho co uvádí část první. Ve volném překladu- psychická kresba..
Zatímco kyvadlo reaguje u značného množství lidí tu z lepšími nebo horšími výsledky,senzibilní kresba vyjadřuje už určitou zkušenost,soustředěnost a odpovídající dobu k jejímu nácviku.
Seznámila jsem se s touto technikou pomocí knihy vydané paní Marii Machkovou a jejího léčivého CD .

Měla jsem tu možnost projít pod jejím vedením výukou,kde se mi na jejím semináři otevřelo podvědomí a začala jsem malovat kromně enkaustiky i pastelkou..

Psychografie.by mohla být uváděna jako záznam mimosmyslového vnímání.

Název psychografie vyjadřuje složení dvou podstatných jmen z řečtiny.Psyché a grafein.

Druhá část označuje,že jde o zapisování.

Známější a běžnější pojem je -automatická kresba. 

V hrubém rozlišení můžeme takzvanou automatickou kresbu rozdělit do základních kategorií na kresbu:

-aurickou

-diagnostickou

-topografickou

-obecně zjišťovací a testovací

-zvláštní kategorii tvoří automatické písmo.

Zdroj:Psychografie-automatická kresba.

Paní Marie Machková

 

Kresba aurická
Již název vysvětluje,že se jedná o graficky schénatické znázornění aury nebo aurogramu.V obou případech jde o cíleně vybrané informace z aury.
Aura je speciáklním biopolem s velice složitou strukturou.
Podléhá neustálým změnám a skládá se z barevných vrstev,různě vzdálených od objektu.
Aurickou kresbu lze vytvářet jako reálnou kresbu ve formě jakýchsi soustředěných kruhů nebo elips kolem předkreslené postavy.
Jednotlivé elipsy pak charakterizují jednotlivé vlastnosti,které lze ze skutečné aury vyčíst.
Aurickou kresbou je možné řešit i případy,kdy se životní situace zdá neřešitelná.
Lze ji využít i k posouzení mezilidských a nebo partnerských zdrojů.
Tento druh kresby se se může v některých případech prolínat s kresbou aurickou.
Nejedná se o diagnosu lékařskou,ale o vyhldávání oslabeného místa v těle nebo organismu.
Věrohodnost tohoto typu kresby závisí nejenom na intuitivních schopnostech,ale také na jeho znalostech anamie lidského těla,a případně funkcí jednotlivých orgánů.
Kresba diagnostická
Kresba topografická
Tento druh grafického zápisu se využívá j zjišťovánípřítomnosti vodních
zdrojů,zemních dutin, k hledání různých předmětů apod.
Dalším využitím této orientované kresby jsou takzvané psychosomatické zony
K objasnění tohoto méně známého významu je možno říci, že existují místa,kde se z nevysvětlitelných důvodů nikomu nedaří.
Lidé jsou zde často nemocní, opakují se zde častá úmrtí atd.
Kresba zjišťovací a testovací
Tento druh záznamu se využívá ve všech ostatních případech,kdy se jedná o zviditelnění a uchování požadované informace.
Použíají se různé grafy,předkreslené obrázky.
Můžeme také testovat např. vhodnost nejlepšího léčebného prostředku nebo léku z mnoha podobných.Zkoumat i úroveň únavy nebo vitalitu člověka,výběr školy apod.
Psychografie jako záznam mimosmyslového vnímánínemusí být jen dokumentem zjištěné informace.Její širší význam můžeme spatřovati v tom,že je významným dokumentem vyjímečných lidských vlastnostía to i v konfrontaci s konkrétní realitou.

zdroj.psychografie-Marie Machková
Poradenství,konzultace,zasvěcování do energetických systémů,kurzy,semináře.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one